జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

శ్రీ ఎర్రం విజయకుమార్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అధ్యక్షుడు శ్రీ మలిపెద్ది శంకర్, వారి కార్యవర్గము మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్.

కామెంట్‌లు