విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మిత్రులకు శ్రేయోభిలాషులకు, అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ చందా దారులకు జీవిత కాల సభ్యులకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ సంపాదక వర్గం  విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు తెలుపుచున్నవి.


 


కామెంట్‌లు