ఈ నాటి పంచాంగం


 *🌻🌻*

     *🌹02-03-2021🌹*

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ *శార్వరి*

*🌹ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు .*

*మాఘమాసం/కుంభమాసం*/మాసి నెల18వతేది.

*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

*🛑తిథి*:బహుళ చతుర్ధి రా02:58

తదుపరి పంచమి.

*🛑నక్షత్రం*: చిత్ర రాతె03:27

తదుపరి స్వాతి.

*🛑యోగం* :గండం ఉ09:23

తదుపరి వృద్ధి రాతె05:57

తదుపరి ధృవం.

*🛑కరణం*: బవ సా04:21

తదుపరి బాలువ రా02:58

తదుపరి కౌలువ.

*🛑వారం*:మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:28:17

🌞సూర్యాస్తమయం 18:19:22

🌞పగటి వ్యవధి 11:51:04

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:08:21

🌙చంద్రాస్తమయం 08:45:41

🌙చంద్రోదయం 21:21:44

🌞సూర్యుడు:శతభిషం

🌙చంద్రుడు:చిత్ర

    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

చిత్ర1పాదం"పే"ప10:59

చిత్ర2పాదం"పో "సా04:28

చిత్ర3పాదం"రా "రా09:58

చిత్ర4పాదం"రీ"రాతె03:27

*🌹వర్జ్యం*:-సా04గం||22ని IIలనుండి 05గం||52నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:రా01గం||23ని IIలనుండి02గం||53నిIIల వరకు..

*🌹దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గం||53ని IIలనుండి 09గం||40నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||11ని IIలనుండి12గం||00నిIIల వరకు.

   *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🍯కుంభం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం14ని

*🐟మీనం*:,ఉ08గం53ని

*🐐మేషం*:ప10గం40ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప12గం42ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప02గం54

*🦀కటకం*:సా05గం05ని

*🦁సింహం*:రా07గం09ని

*🧛‍♀కన్య*:చంద్ర,రా09గం11ని

*⚖తులా*:రా11గం19ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా01గం31ని

 *🏹ధనుస్సు*:రాతె03గం39ని

*🐊మకరం*:బుధ,గురు,శని,రాతె05గం32ల్ని 

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం,తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం..

*⭐ దినస్థితి* సిద్ధయోగం పూర్తి .

    *🌹 మంగళవారం🌹*

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

*🌺1.అభిజిత్ లగ్నం*:వృషభ లగ్నం ప10గం||40ని IIనుండి12గంl|42ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

*🌹3. శ్రాద్దతిథి*: మాఘ బహుళ చవితి.

కామెంట్‌లు