నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ


🌻🌻


🌼🌼26-10-2020🌼🌼


___________________ __


🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳


        ☘ శివ స్తుతి☘


శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర


గురుం,


వందే జగత్కారణం,


వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,


వందే పశూనాం పతిం,


వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,


వందే ముకుంద ప్రియం,


వందే భక్త జనాశ్రయం చ,


వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼


🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం


🌼 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌼 ఆశ్వయుజమాసం.


🌼సౌరమానం:తులా మాసం,అల్పిశి నెల10వతేది.


🌼తిథి:శుద్ధ దశమి ప11గంll16నిll ల వరకు, తదుపరి ఏకాదశి.


🌼నక్షత్రం:ధనిష్ఠ ఉ07గంll


37నిllలవరకు,తదుపరి శతభిషం.


🌼యోగం:వృద్ధి రాతె03గంll


59నిllలవరకు,తదుపరి ధృవం.


🌼కరణం: గరజి ప11గంll16నిllల వరకు,తదుపరి వణిజ రా11గంll39నిllల వరకు,తదుపరి భద్ర.


🌼వారం:-సోమవారము,ఇందువాసరే.


🌼వర్జ్యం:ప03గం11నిలనుండి 04గం53ని లవరకు.


🌼అమృతకాలం:రా01గం19నిలనుండి 05గం00ని లవరకు.


🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//08ని//లనుండి 12గం//54ని//లవరకు.


తిరిగి02గం//26ని// ల నుండి 03గం//12ని//ల వరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:05:15


🌞సూర్యాస్తమయం 17:45:40


🌞పగటి వ్యవధి 11:40:24


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:19:49


🌙చంద్రోదయం 14:43:15


🌙చంద్రాస్తమయం 26:39:42*


🌞సూర్యుడు:స్వాతి


🌙చంద్రుడు:శతభిషం


⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


శతభిషం1పాదం"గో "ప10:53


శతభిషం2పాదం"సా"సా05:25


శతభిషం3పాదం"సీ"రా11:59


🌼లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌼


⚖తులా:రవి,బుధ,ఉ07గం33ని


🦂వృశ్చికం:కేతు,ప09గం47ని 


🏹ధనుస్సు:గురు,


ప11గం54ని


🐊మకరం:చంద్ర,శని,ప01గం45ని 


🍯కుంభం;ప03గం25ని


🐟మీనం:కుజ,సా05గం01ని


🐐మేషం= సా06గం46ని


🐂వృషభం:రాహు,రా08గం46ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా10గం58


🦀కటకం:రా01గం11ని


🦁సింహం=రాతె03గం17


🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతే05గం23ని


🌻నేత్రం:1,జీవం:0.


🌻యోగిని:భూమి.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం పూర్తి.


           🌼సోమవారం🌼


🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,


🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,


🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.


🌼వారశూల:తూర్పుదోషం


(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.


🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼


పగలు రాత్రి


6-7 చంద్ర 6-7 శుక్ర


8-9 గురు 8-9 చంద్ర


11-12 శుక్ర 10-11 గురు


1-2 చంద్ర 1-2 శుక్ర


3-4 గురు 3-4 చంద్ర


- - - - - - - 5-6 గురు


         🌼హారాచక్రం🌼


6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర


7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ


8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర


9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని


🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు


⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ


12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని


1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు


2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ


3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,


4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర


5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ


🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం


🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం


🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం


        🌼విశేషం:🌼


🌼1.అభిజత్లగ్నం:మకరలగ్నం ప11గం||54ని IIలనుండి 01గం||45ని॥ల వరకు.


🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.


🌼3. శ్రాద్దతిథి:ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశి.


 


"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏


కామెంట్‌లు