జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఆర్థిక కార్యదర్శి శ్రీ చింత బాలయ్య గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియబరచుచూ వీరు ఇలాంటి జన్మదినాలెన్నో జరుపుకోవాలని, సుఖసంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో విలసిల్లాలని కోరుకొనుచున్నవి.


 


కామెంట్‌లు