జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ గుండా ప్రభాకర్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా కమిటీ మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ సంపాదక వర్గము జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నవి. 


 


కామెంట్‌లు