జన్మదిన శుభాకంక్షలు తెలిపిన పోకల, మునుగోటి


పోలిసు హౌసింగ్ కొర్పొరెశన్ చైర్మన్ కొలేటి దామోదర్ గారి పుట్టిన రోజు సందర్భముగా వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన తెలంగాణ అవోపా ముఖ్య సలహాదారు పోకల చందర్ మరియు సంకేతిక సలహాదారు మునుగోటి సత్యనారాయణ 


కామెంట్‌లు