వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు


Avopa హనుమకొండ అధ్యక్షులు శ్రీ యెల్లంకి రవీందర్ మరియు వారి సతీమణి కరుణశ్రీ గారలకు వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర Avopa మరియు Avopa న్యూస్ బుల్లెటిన్ తెలియబరచు చున్నవి 


 


 


కామెంట్‌లు