అవోపా మంచిర్యాల వారిచే అల్పాహార పంపిణీ


అవోపా మంచిర్యాల వారు 23వ రోజు బీదలకు, వలస కూలీలకు స్థానిక సెంటర్లో సుమారు 200 మందికి అల్పాహారం పంపిణీ చేశారు.


 


కామెంట్‌లు