డా.రవీందర్ అనిత గారలకు పెళ్ళిరోజు శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కమిటీ చైర్మన్ డా.గుండా రవీందర్ గారు వారి శ్రీమతి అనిత గారలు  సిల్వర్ జుబ్లీ పెళ్లిరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నాము. 


కామెంట్‌లు