రవీంద్రభారతిలో కథల సంపుటి రిలీజ్తేదీ 14.10.2019 రోజున రవీంద్రభారతిలో 'మా కథలు' కథల సంపుటి లో తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా చీఫ్ ఎడిటర్ కూర చిదంబరం గారి 'సాయం' అను కథ ప్రచురితమైన సందర్భంలో మాట్లాడుచున్న కూర చిదంబరం గారు. 


కామెంట్‌లు