వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు


 తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ కందికొండ శ్రీనివాస్ దంపతులకు వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.        - నూక యాదగిరి. 


కామెంట్‌లు