చదువే ముఖ్యం - V3 తో మలిపెద్ది


 తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అధ్యక్షుడిని న్యూస్ ఛానల్ V3 ఇంటర్వూ చేసింది. వారు ఇంటర్వ్యూలో వారి గురించి వారు చేసిన సేవా కార్యక్రమాల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. ఈ క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి వారి గురించి వారి మాటల్లోనే తెలుసుకోండి.

మలిపెద్ది గారి గురించి

కామెంట్‌లు