నివాళులు

 


అమర జీవి పొట్టిశ్రీరాములు గారి వర్ధంతి ,కార్యక్రమంలో ,పూలమాల  వేసి నివాళులు ఆరిపించిన రాష్ట్ర అవొప కార్యదర్శి, కొండూరిరాజయ్య, మహబూబ్ నగర్ తదితరులు

కామెంట్‌లు