నివాళులు

 

అవోపా కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పొట్టిశ్రీరాములు గారి వర్ధంతి సందర్భంగా పూలమాలవేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది

కామెంట్‌లు