నూతన అధ్యక్షునికి అభినందనలు

 


మంచిర్యాల జిల్లా AVOPA అధ్యక్షులు గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన సత్యనారాయణ గారికి శుభాకాంక్షలు అభినందనలు తెలియజేయుచున్న సిరిపురం శ్రీనివాస్, నలమాచు, శంకర్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వారి కమిటీ మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్
కామెంట్‌లు