అభినందనలు


 గారిమెల్ల అవొపా అధ్యక్షులు గా విద్యాసాగర్ ప్రధాన కార్యదర్శి గా శంకర్ ఆర్థిక కార్యదర్శి గా టీవీ ప్రసాద్ గారు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన శుభసందర్బంగా రాష్ట్ర అవోపా  అధ్యక్షులు మలిపెద్ది శంకర్ వారి కమిటీ, అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తేలియజేయు చున్నవి. 

కామెంట్‌లు