జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా కార్యదర్శి వాణిజ్య పన్నుల  శాఖలో రిటైర్ అయిన శ్రీ కొండూరు రాజయ్య గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

కామెంట్‌లు