అభినందనలు


 బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్ పొందిన కందికొండ శ్రీను, మరిడీ శ్రీకాంత్, రాజయ్య మరియు శేఖర్ గారలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా, అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ శుభాభినందనలు తేలియజేయు చున్నవి.


కామెంట్‌లు