మలిపెద్దికి సన్మానం

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన శ్రీ మలిపెద్ది శంకర్ గారిని ఎం.ఎల్.సి బొగ్గరపు దయానంద గారు వాసవి కోఆపరేటివ్ సొసైటీ చైర్మన్ గౌరీశెట్టి చంద్రశేఖర్ గార్లు సన్మానించారు.


 

కామెంట్‌లు