తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అధ్యక్షునికి సన్మానం


 Today  Sri Bogarapu Dayanand M.L.C. Sri Gourishetty Chandra Shekar Chairman VASAVI Co.op Housing Society Ltd,Sri Kondle Mallikarjun  felicitated to Sri Malipeddi Shanker president Sri Pola Sridhar Gen.Secretary Sri Nizam Venkatesh Finance Secretary of TS AVOPA,  Kande Kumaraswamy and Kalakonda Suryanarayana participated in the programme

కామెంట్‌లు