పెల్లిరొజు శుభాకాంక్షలు

కరీంనగర్ జిల్లా అవోపా అద్యక్షుడు శ్రీ పి.విరామక్రిశ్న దంపతులకు పెల్లిరొజు శుభాకాంక్షలు.

కామెంట్‌లు