జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


 పోలీస్ హోసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీ కోలేటి దామోదర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మీరు ఇలాంటి జన్మదినాలెన్నో జరుపుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభిలశిస్తున్నవి.
కామెంట్‌లు