పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు

 


అవోపా హనుమకొండ అధ్యక్షుడు శ్రీ ఎల్లంకి రవీందర్ మరియు వారి శ్రీమతి కరుణశ్రీ గారలకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.

కామెంట్‌లు