జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 


 జనగామ జిల్లా అవోపా అధ్యక్షుడు శ్రీ గంగిశెట్టి ప్రమోద్ కుమార్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

కామెంట్‌లు