జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

కరీంనగర్ జిల్లా అవోపా అధ్యక్షులు, న్యాయవాది శ్రీ పి.వి.రామకృష్ణ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తెలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు