నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

     *🌹06-04-2021🌹*

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ *శార్వరి*

*🌹ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు .*

*ఫాల్గుణమాసం/మీనమాసం*/పంగుణి నెల23వతేది.

*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

*🛑తిథి*:బహుళ దశమి రా02:08,

తదుపరి ఏకాదశి.

*🛑నక్షత్రం*: శ్రవణం రా02:33

తదుపరి దనిష్ఠ.

*🛑యోగం*: సిద్ధం ప03:27

తదుపరి సాధ్యం.

*🛑కరణం*:వణిజ ప02:09

తదుపరి విష్టి రా02:08

తదుపరి బవ.

🛑వారం: మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:05:34 🌞సూర్యాస్తమయం 18:22:36

🌞పగటి వ్యవధి 12:17:02 🌚రాత్రి వ్యవధి 11:42:18

🌙చంద్రాస్తమయం 13:47:43 🌙చంద్రోదయం 26:56:23*

🌞సూర్యుడు:రేవతి

🌙చంద్రుడు: శ్రవణం

   *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

శ్రవణం1పాదం"ఖీ"ఉ08:08

శ్రవణం2పాదం"ఖూ"02:14

శ్రవణం3పాదం"ఖే"08:23

శ్రవణం4పాదం"ఖో"రా02:33

*🌹వర్జ్యం*:-ఉ09గం||39ని IIలనుండి 11గం||14నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:రా07గం||07ని IIలనుండి08గం||41నిIIల వరకు..

*🌹దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గం||36ని IIలనుండి 09గం||24నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||04ని IIలనుండి11గం||51నిIIల వరకు.

   *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🐟మీనం*:,రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ06గం35ని

*🐐మేషం*:ఉ08గం23ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప10గం24ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప12గం36

*🦀కటకం*:ప02గం47ని

*🦁సింహం*:సా04గం51ని

*🧛‍♀కన్య*:సా06గం54ని

*⚖తులా*:రా09గం01ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా11గం13ని

 *🏹ధనుస్సు*:చంద్ర,రా01గం21ని

*🐊మకరం*:గురు,శని,రాతె03గం15

*🍯కుంభం*:రాతె04గం56ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం..

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి.

    *🌹 మంగళవారం🌹*

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

*🌺1.అభిజిత్ లగ్నం*:మిథున లగ్నం ప10గం||24ని IIనుండి12గంl|36ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

*🌹3. శ్రాద్దతిథి*: ఫాల్గుణ బహుళ దశమి.

కామెంట్‌లు