జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

అవోపా కల్వకుర్తి అధ్యక్షుడు శ్రీ వై. కృష్ణయ్య గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తెలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు