నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌹18-04-2021🌹*

        *🌹సూర్య ప్రార్థన🌹*

శ్లో || *ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తం* l

*సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయం* ll

*తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాం* l

*సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపం* ll


*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*


*🌹స్వస్తి ప్లవనామ* సం||

*ఉత్తరాయణం,వసంతఋతువు.*

 *🛑చాంద్రమానం:చైత్రమాసం.*

*🛑సౌరమానం:మేషమాసం/చిత్రి నెల05.*

     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹*

*🛑తిథి*::శుద్ధ షష్ఠి రా10:34

తదుపరి సప్తమి.

*🛑నక్షత్రం*: ఆరుద్ర రాతె05:00

తదుపరి పునర్వసు.

*🛑యోగం*: అతిగండం రా07:53

తదుపరి

*🛑కరణం*:కౌలువ ఉ09:36

తదుపరి తైతుల రా10:34

తదుపరి గరజి.

*🛑వారం*:ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 05:58:14 🌞సూర్యాస్తమయం 18:23:51

🌞పగటి వ్యవధి 12:25:36 🌚రాత్రి వ్యవధి 11:33:49

🌙చంద్రోదయం 10:20:35

🌞సూర్యుడు:అశ్వని

🌙చంద్రుడు: ఆరుద్ర

     *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

ఆరుద్ర1పాదం"కు"ఉ09:12

ఆరుద్ర2పాదం"ఘ"ప03:50

ఆరుద్ర3పాదం"ఞ"రా10:26

ఆరుద్ర4పాదం"ఛ"రాతె05:00

*🌹వర్జ్యం*:ఉ07గం||53నిIIల నుండి 09గం||36నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:ప01గం||55నిIIల నుండి 03గం||38నిIIల వరకు. 

*🌹దుర్ముహూర్తం*:సా04గం||43నిIIల నుండి 05గం||32నిIIల వరకు.

     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🐐మేషం*:రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ07గం35ని

*🐂వృషభం*:చంద్ర,రాహు,ప09గం37ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:కుజ, ప11గం49

*🦀కటకం*:ప02గం00ని

*🦁సింహం*:సా04గం04ని

*🧛‍♀కన్య*:సా06గం07ని

*⚖తులా*:రా08గం14ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా10గం26ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె12గం34ని

*🐊మకరం*:శని,రాతె02గం27ని 

*🍯కుంభం*:గురు,రాతె04గం09ని

*🐟మీనం*:రాతె05గం48ని

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:పడమర.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి .

   *🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹*

🌹రాహుకాలం: సా4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హోరాచక్రం🌹

పగలు                      రాత్రి

7-8 శుక్ర                 6-7గురు

9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర

11-12గురు           11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,

4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

          *🌹విశేషం*

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం: *కటకలగ్నం* ప11గం||49॥నుండి02గం||00నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:చైత్ర శుద్ధ షష్ఠి.

కామెంట్‌లు