నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

శ్లో ll *తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

      *🌳28-04-2021🌳*

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

*🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ ప్లవ*

*🌳 ఉత్తరాయణం,వసంత ఋతువు*.

*🌳చైత్రమాసం.*

*🌳చిత్రిమాసం,మేష నెల08వతేది.*

   *🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲*

*🎾తిథి*:బహుళ ద్వితీయ రా01:33

తదుపరి తదియ.

*🎾నక్షత్రం*: విశాఖ సా05:11,

తదుపరి అనూరాధ.

*🎾యోగం*: వ్యతీపాత్ 15:49

తదుపరి వరీయాన్.

*🎾కరణం*:తైతుల ప03:22

తదుపరి గరజి రా01:33

తదుపరి విష్ఠి.

*🎾వారం*: బుధవారము

🌞సూర్యోదయం ఉ05:53 🌞సూర్యాస్తమయం స06:25

🌞పగటి వ్యవధి 12:32:19

🌘 రాత్రి వ్యవధి 11:27:12

🌙చంద్రాస్తమయం ఉ06:46

🌙చంద్రోదయం రా07:51

🌞సూర్యుడు: భరణి

🌙చంద్రుడు:విశాఖ

*⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

విశాఖ2పాదం"తూ"ఉ06:38

విశాఖ3పాదం"తే"ప11:54

విశాఖ4పాదం"తో"ప"సా05:11

అనూరాధ1"నా"రా10:29

అనూరాధ2"నీ"రాతె05:47

*🎾వర్జ్యం*:రాతే11గం||50నిIIలనుండి 01గంll19నిIIలవరకు..

*🎾అమృతకాలం*:ప11గం||55నిIIలనుండి 01గంll24నిIIలవరకు.

*🎾దుర్ముహూర్తం*:ప11గం||44నిIIలనుండి 12గంll34నిIIలవరకు.

   *🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳*

*🐐మేషం*=రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ06గం56ని

*🐂వృషభంరాహు,ప08గం58ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: కుజ,ప11గం10ని

 *🦀కటకం*:ప01గం21ని

*🦁సింహం*=ప03గం25ని

*🧛‍♀కన్య*:సా05గం28ని

*⚖తులా*:రా07గం35ని

*🦂వృశ్చికం*:*:చంద్ర,కేతు రా09గం47ని

*🏹ధనుస్సు*:రా11గం55ని

*🐊మకరం*:శని,రా01గం48ని 

*🍯కుంభం*:గురు,రాతె03గం30ని

*🐟మీనం*:రాతె05గం09ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1.

*🌻యోగిని*: *పడమర,ఉత్తరం*.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి.

   *🌳🌴బుధవారం🌴🌳*

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు                   రాత్రి

7-8 చంద్ర             7-8 శుక్ర

9-10 గురు      9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర            11-12గురు 

2-3 చంద్ర            2-3 శుక్ర

4 -5 గురు           4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం:      మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య -  రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

*🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴*

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:కటక లగ్నం ప11గం||10ని॥ నుండి 01గం|l21నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:చైత్ర బహుళ విదియ.

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు