పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

నిన్ను వంద సమస్యలు వేధిస్తున్నా సరే,నీ గుండె *ధైర్యం* అనే ఒకే ఒక  *వజ్రాయుధం* నీ దగ్గరుంటే చాలు దేన్నైన్నా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవచ్చు” ప్లవ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు !! 


pokala mantra

"Stay committed to your decisions & promises. but, stay flexible in your approach” GM! 

*HAPPY UGADI*


కామెంట్‌లు