నేటి పంచాంగం

 

*🌼09-04-2021🌼* 

              *🌻🌻*

          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


*🌼స్వస్తిశ్రీ  శార్వరి*:నామ సం||, *ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు*.

*🌼ఫాల్గుణమాసం*

*మీనమాసం/ పంగుణి*:నెల26వతేది.

        *🌼పంచాంగం🌼*

*🌼తిథి*:బ llత్రయోదశి రాతె04:27

తదుపరి చతుర్దశి.

*🌼నక్షత్రం* :పూర్వభాద్ర రాతె06:45,

తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర.

*🌼యోగం*: శుక్లం 13:31:24

తదుపరి బ్రహ్మం.

*🌼కరణం*:గరజి 15:48:03

తదుపరి వణిజ రాతె04:27

తదుపరి విష్ఠి.

*🌼వారం*: శుక్రవారము

🌞సూర్యోదయం 06:03:39 🌞సూర్యాస్తమయం 18:22:52

🌞పగటి వ్యవధి 12:19:13 🌚రాత్రి వ్యవధి 11:40:09

🌙చంద్రాస్తమయం 16:23:25 🌙చంద్రోదయం 28:58:52*

🌞సూర్యుడు:రేవతి

🌙చంద్రుడు:పూర్వభాద్ర

*⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

పూర్వభాద్ర1పాదం"సే"ప11:21

పూర్వభాద్ర2పాదం"సో"సా05:47

పూర్వభాద్ర3పాదం"దా"రా12:15

*🌼వర్జ్యం*:ప12గంll

36నిIIలనుండి 02గంll17నిIlలవరకు.

*🌼అమృతకాలం*:రా10గంll

39నిIIలనుండి 12గంll20నిIlలవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గంll

33నిIIలనుండి 09గంll22నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||38నిllల నుండి01గం|l27నిIIలవరకు.

       *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🐟మీనం*:రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ06గం24ని

*🐐మేషం*:ఉ08గం11ని

*🐂వృషభం*=కుజ,రాహు,ప10గం12ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప12గం24ని

*🦀కటకం*:ప02గం36ని

*🦁సింహం*=సా04గం40ని

*🧛‍♀కన్య*=సా06గం42ని

*⚖తులా*:రా08గం49ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా11గం02ని 

*🏹,ధనుస్సు*:రాతె01గం09ని

*🐊మకరం*:శని,రాతె03గం03ని

 *🍯కుంభం*:చంద్ర,గురు,రాతె04గం44ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం,తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*: సిద్ధయోగం పూర్తి.

  *🌼శుక్రవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు               రాత్రి

6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర

10-11గురు       12-1 గురు

1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      *🌼హారాచక్రం🌼*

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    *విశేషం*

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మిథున లగ్నం ప10గం12ని॥లనుండి12గం|24ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి: ఫాల్గుణ బహుళ  త్రయోదశి . 

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి

కామెంట్‌లు