నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌼29-03-2021🌼*

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం*

*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు*

*🌼 చాంద్రమానం*:ఫాల్గుణమాసం.

*🌼సౌరమానం*:మీనమాసం,పంగుణినెల15తేది.

       *🏐పంచాంగం🏐*

*🌼తిథి*:ప్రథమ రా08:53

తదుపరి విదియ.

*🌼నక్షత్రం*:హస్త ప03:01

తదుపరి చిత్త.

*🌼యోగం*:ధృవం సా05:52

తదుపరి వ్యాఘాతం.

*🌼కరణం*:బాలువ ప10:36

తదుపరి కౌలువ రా08:53

తదుపరి తైతుల.

*🌼వారం*:సోమవారము

🌞సూర్యోదయం 06:10:51

🌞సూర్యాస్తమయం 18:22:00

🌞పగటి వ్యవధి 12:11:08

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:48:11

🌙చంద్రాస్తమయం 06:36:09

🌙చంద్రోదయం 19:06:57

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాభాద్ర

🌙చంద్రుడు:హస్త

       *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

హస్త3పాదం"ణ"ఉ09:40

హస్త4పాదం"ఠ"ప 03:01

చిత్ర1పాదం"పే"రా08:21

చిత్ర2పాదం"పో"రా01:41

*🌼వర్జ్యం*:రా12గం//25ని//లనుండి 01గం//54ని//లవరకు.

*🌼అమృతకాలం*:ప11గం06నిలనుండి 12గం37ని లవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం* :-ప12గం//41ని//లనుండి 01గం//29ని//లవరకు.

తిరిగి03గం//06ని// ల నుండి 03గం//54ని//ల వరకు.

   *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🐟మీనం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం07ని

*🐐మేషం*:ఉ08గం54ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప10గం56ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప01గం08

*🦀కటకం*:ప03గం19ని

*🦁సింహం*:సా05గం23

*🧛‍♀కన్య*=చంద్ర,రా07గం25ని

*⚖తులా*:రా09గం32ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా11గం45ని 

*🏹ధనుస్సు*:రా01గం52ని

*🐊మకరం*:గురు,శని,రాతె03గం46ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,రాతె05గం28ని

*🌻నేత్రం*:2జీవం:1.

*🌻యోగిని*:పడమర.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐దినస్థితి*:సిద్ధయోగం ప03గం01ని లవరకు, తదుపరి ప్రబలారిష్ఠయోగం.

           *🌼సోమవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు                  రాత్రి

6-7 చంద్ర        6-7 శుక్ర

8-9 గురు        8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర    10-11 గురు

1-2 చంద్ర         1-2 శుక్ర

3-4 గురు         3-4 చంద్ర

- - - - - - -          5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        *🌼విశేషం:🌼*

*🌼అభిజత్లగ్నం*:మిథునలగ్నం ప10గం||56ని IIలనుండి 01గం||08ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

*🌼3. శ్రాద్దతిథి*:ఫాల్గుణ బహుళ పాడ్యమి.

        *"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏*

కామెంట్‌లు