నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

      *🌳10-03-2021🌳*

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

*🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి*

*🌳 ఉత్తరాయణం,శిశిర ఋతువు*.

*🌳మాఘమాసం.*

*🌳కుంభమాసం,మాసి నెల 26వతేది.*

   *🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲*

*🎾తిథి*:బహుళ ద్వాదశి ప02:39

తదుపరి త్రయోదశి.

*🎾నక్షత్రం*:శ్రవణం రా09:01

తదుపరి ధనిష్ఠ.

*🎾యోగం*: పరిఘ ప10:34

తదుపరి

*🎾కరణం* :తైతుల ప02:39

తదుపరి గరజి 02:36

తదుపరి

*🎾వారం* :బుధవారము

🌞సూర్యోదయం 06:23:28

🌞సూర్యాస్తమయం 18:20:25

🌞పగటి వ్యవధి 11:56:57

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:02:24

🌙చంద్రాస్తమయం 15:51:55

🌙చంద్రోదయం 28:57:24*

🌞సూర్యుడు:పూర్వభాద్ర

🌞చంద్రుడు:శ్రవణం

*⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

శ్రవణం2పాదం"ఖూ"ఉ08:48

శ్రవణం3పాదం"ఖే"ప02:54

శ్రవణం4పాదం"ఖో"రా09:01

ధనిష్ఠ1పాదం"గా "రాతె03:10

*🎾వర్జ్యం*:రా01గం||46నిIIలనుండి 03గంll23నిIIలవరకు.

*🎾అమృతకాలం*:ప11గం||25నిIIలనుండి 01గంll00నిIIలవరకు.

*🎾దుర్ముహూర్తం*:ప11గం||58నిIIలనుండి 12గంll46నిIIలవరకు.

   *🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳*

*🍯కుంభం*:రవి,శుక్ర,ఉ06గం42ని

*🐟మీనం*:ఉ08గం21ని

*🐐మేషం*=ప10గం09ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప12గం10ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప02గం22ని

 *🦀కటకం*:సా04గం33ని

*🦁సింహం*=సా06గం37ని

*🧛‍♀కన్య*:రా08గం40ని

*⚖తులా*:రా10గం47ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు రా12గం59ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె03గం07ని

*🐊మకరం*:చంద్ర,బుధ,గురు,శని,రాతె05గం01ని 

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*:ప్రబలారిష్ఠయోగం రా09గం01ని లవరకు, సిద్ధయోగం.

   *🌳🌴బుధవారం🌴🌳*

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు                   రాత్రి

7-8 చంద్ర             7-8 శుక్ర

9-10 గురు      9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర            11-12గురు 

2-3 చంద్ర            2-3 శుక్ర

4 -5 గురు           4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం:      మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య -  రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

*🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴*

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:వృషభ లగ్నం ప10గం||09ని॥ నుండి 12గం|l10నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:మాఘ బహుళ ద్వాదశి.

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు