నేటి దినసరి రాశి ఫలాలు

 

🌻🌻

     *🌹07-03-2021🌹*

        *🌹సూర్య ప్రార్థన🌹*

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌹స్వస్తి శార్వరినామ* సం||

*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు.*

 *🛑చాంద్రమానం:మాఘమాసం.*

*🛑సౌరమానం:కుంభమాసం/మాసి నెల23.*

     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹*

*🛑తిథి*:బహుళ నవమి సా04:46

తదుపరి దశమి.

*🛑నక్షత్రం*:మూల రా08:58

తదుపరి పూర్వాషాడ.

*🛑యోగం*: సిద్ధి ప03:50

తదుపరి వ్యతీపాత్.

*🛑కరణం*:గరజి సా04:46

తదుపరి వణిజ రాతె04:12

తదుపరి విష్ఠి.

*🛑వారం*:ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 06:25:20

🌞సూర్యాస్తమయం 18:20:04

🌞పగటి వ్యవధి 11:54:44

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:04:38

🌙చంద్రాస్తమయం 12:58:21

🌙చంద్రోదయం 26:20:36*

🌞సూర్యుడు:పూర్వభాద్ర

🌙చంద్రుడు:మూల

*⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

మూల2పాదం"యో "ఉ09:15

మూల3పాదం"భా"ప03:05

మూల4పాదం"భీ"రా08:58

పూర్వాషాఢ1పాదం"భూ"రా02:51

*🌹వర్జ్యం*:ఉ08గం||31నిIIల నుండి 10గం||01నిIIల వరకు.

తిరిగి రా10గం||08నిIIల నుండి 11గం||39నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:సా05గం||35నిIIల నుండి 07గం|06నిIIల వరకు.

*🌹దుర్ముహూర్తం*:సా04గం||43నిIIల నుండి 05గం||30నిIIల వరకు.

     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🍯కుంభం*:రవి,శుక్ర,ఉ06గం54ని

*🐟మీనం*:ఉ08గం33ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప10గం20ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప12గం22ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప02గం34

*🦀కటకం*:సా04గం45ని

*🦁సింహం*:రా06గం49ని

*🧛‍♀కన్య*:రా08గం52ని

*⚖తులా*:రా10గం59ని

*🦂వృశ్చికం*:చంద్ర,కేతు,రా01గం11ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె03గం19ని

*🐊మకరం*::బుధ,గురు,శని,రాతె05గం12ని 

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం,పడమర.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*:అమృతయోగం  రా08గం58ని లవరకు,తదుపరి సిద్ధయోగం.

   *🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹*

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హోరాచక్రం🌹

పగలు                      రాత్రి

7-8 శుక్ర                 6-7గురు

9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర

11-12గురు           11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,

4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

          *🌹విశేషం*

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:వృషభ లగ్నం ప10గం||20॥నుండి12గం||22నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి: బహుళ నవమి.

కామెంట్‌లు