నేటి పంచాంగం

 

*✋✋*

       *🌻గురుస్తుతి🌻*

శ్లో llదేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻18 -03-2021🌻*

  

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻శిశిరఋతువు

🌻ఫాల్గుణమాసం.

🌻పంగుణినెల/మీనమాసం 04వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🟡తిథి*:శుద్ధ పంచమి రా02:08

తదుపరి షష్ఠి.

*🟡నక్షత్రం*:భరణి ప10:33

తదుపరి కృత్తిక.

*🟡యోగం:* వైధృతి ప09:55

తదుపరి విష్కంభం.

*🟡కరణం*:బవ ప12:47

తదుపరి కరణం బాలవ రా02:08

తదుపరి కౌలువ.

*🟡వారం*:గురువారం.

🌞సూర్యోదయం 06:18:15

🌞సూర్యాస్తమయం 18:21:11

🌞పగటి వ్యవధి 12:02:55

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:56:24

🌙చంద్రోదయం 09:25:58

🌙చంద్రాస్తమయం 22:22:05

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాభాద్ర

🌙చంద్రుడు:భరణి

       *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

భరణి4పాదం"లొ"ప10:33

కృత్తిక1పాదం"అ "సా05:20

కృత్తిక2పాదం"ఇ"రా12:08

*🟡వర్జ్యం*:రా09గం48ని లనుండి 11గం35ని లవరకు.

 *🟡అమృతకాలం*:-లేదు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||22ని IIలనుండి11గంll09ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||08ని IIలనుండి03గం|56ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🐟మీనం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం50ని

*🐐మేషం*:చంద్ర,ప09గం37ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప11గం39ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప01గం51

*🦀కటకం*:సా04గం02ని

*🦁సింహం*=సా06గం06ని

*🧛‍♀కన్య*:రా08గం08ని

*⚖తులా*:రా10గం16ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా12గం28ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె02గం36ని

*🐊*మకరం*:గురు,శని,రాతె04గం29ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,రాతె06గం11ని

*🌻నేత్రం*:0, జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

1*🌼శుక్రస్థితి*: మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం ప10గం33ని లవరకు, తదుపరి మరణయోగం.

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* మిథున లగ్నం ప11గంll39నిllల నుండి01గoll51ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*: ఫాల్గుణ  శుద్ధ పంచమి.

కామెంట్‌లు