జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

అవోపా కరీంనగర్ ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా కార్యవర్గ సభ్యుడు శ్రీ శ్రీనివాస్ గాంధీ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

కామెంట్‌లు