నేటి పంచాంగం

 

*🌼26-03-2021🌼* 

              *🌻🌻*

          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


*🌼స్వస్తిశ్రీ  శార్వరి*:నామ సం||, *ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు*.

*🌼ఫాల్గుణమాసం*

*మీనమాసం/ పంగుణి*:నెల12వతేది.

        *🌼పంచాంగం🌼*

*🌼తిథి*:శుద్ధ ద్వాదశి ఉ08:20

తదుపరి త్రయోదశి రాతె06:11

తదుపరి చతుర్దశి.

*🌼నక్షత్రం*:మఘ రా09:30

తదుపరి పుబ్బ.

*🌼యోగం*:ధృతి ఉ07:44

తదుపరి శూలం 28:51

తదుపరి

*🌼కరణం*: బాలువ ఉ08:20

తదుపరి కౌలువ రా07:20

తదుపరి తైతుల రాతె 06:11

తదుపరి గరజి.

*🌼వారం*:శుక్రవారము

🌞సూర్యోదయం 06:12:52

🌞సూర్యాస్తమయం 18:21:47

🌞పగటి వ్యవధి 12:08:54

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:50:25

🌙చంద్రోదయం 16:13:14

🌙చంద్రాస్తమయం 29:05:35*

🌞సూర్యుడు: ఉత్తరాభాద్ర

🌙చంద్రుడు: మాఘ

   *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

మఘ2పాదం"మీ"ప10:18

మఘ3పాదం"ము "ప03:59

మఘ4పాదం"మె "రా09:38

పుబ్బ1పాదం"మొ"రాతె03:14

*🌼వర్జ్యం*:ఉ07గంll

39నిIIలనుండి 09గంll19నిIlలవరకు.

తిరిగి :రాతె03గం||23నిllల నుండి04గం|l56నిIIలవరకు

*🌼అమృతకాలం*:సా05గంll

12నిIIలనుండి 06గంll47నిIlలవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గంll

40నిIIలనుండి 09గంll29నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||42నిllల నుండి01గం|l30నిIIలవరకు.

       *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🐟మీనం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం19ని

*🐐మేషం*:ప09గం06ని

*🐂వృషభం*=కుజ,రాహు,ప11గం07ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప01గం19ని

*🦀కటకం*:ప03గం31ని

*🦁సింహం*=చంద్ర,సా05గం35ని

*🧛‍♀కన్య*=రా07గం37ని

*⚖తులా*:రా09గం44ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా11గం57ని 

*🏹,ధనుస్సు*:రాతె02గం04ని

*🐊మకరం*:గురు,శని,రాతె03గం58ని

 *🍯కుంభం*:బుధ,రాతె05గం39ని*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం, తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు..

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*: మరణయోగం రా09గం30ని లవరకు, తదుపరి సిద్ధయోగం.

  *🌼శుక్రవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు               రాత్రి

6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర

10-11గురు       12-1 గురు

1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      *🌼హారాచక్రం🌼*

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    *విశేషం*

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మిథున లగ్నం ప11గం07ని॥లనుండి01గం|19ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి: ఫాల్గుణ శుద్ధ త్రయోదశి . 

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి

కామెంట్‌లు