నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

     *🌹23-03-2021🌹*

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ *శార్వరి*

*🌹ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు .*

*ఫాల్గుణమాసం/మీనమాసం*/పంగుణి నెల09వతేది.

*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

*🛑తిథి*:శుద్ధ నవమి ప10:06

తదుపరి దశమి.

*🛑నక్షత్రం* :పునర్వసు రా10:44

తదుపరి పుష్యమి.

*🛑యోగం*:శోభనం ప12:36

తదుపరి అతిగండం.

*🛑కరణం*: కౌలువ ప10:06

తదుపరి తైతుల రా10:21

తదుపరి గరజి.

*🛑వారం*:మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:14:54

🌞సూర్యాస్తమయం 18:21:34

🌞పగటి వ్యవధి 12:06:39

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:52:39

🌙చంద్రోదయం 13:21:57

🌙చంద్రాస్తమయం 26:39:43*

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాభాద్ర

🌙చంద్రుడు:పునర్వసు

     *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

పునర్వసు2పాదం"కో"ప10:11

పునర్వసు3పాదం"హా"సా04:29

పునర్వసు4పాదం"హీరా10:44:14

పుష్యమి1పాదం"హు"రాతె04:55

*🌹వర్జ్యం*:-ఉపూ06గం||03ని IIలనుండి 07గం||44నిIIల వరకు.

తిరిగి రాతే02గం||57ని IIలనుండి04గం||36నిIIల వరకు..

*🌹అమృతకాలం*:సా04గం||09ని IIలనుండి05గం||50నిIIల వరకు..

*🌹దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గం||43ని IIలనుండి 09గం||31నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||07ని IIలనుండి11గం||55నిIIల వరకు.

   *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🐟మీనం*:,రవి,శుక్ర,ఉ07గం30ని

*🐐మేషం*:,ఉ09గం18ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప11గం19ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:చంద్ర,ప01గం31

*🦀కటకం*:ప03గం42ని

*🦁సింహం*:సా05గం46ని

*🧛‍♀కన్య*:రా07గం49ని

*⚖తులా*:రా09గం56ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా12గం08ని

 *🏹ధనుస్సు*:రాతె02గం16ని

*🐊మకరం*:గురు,శని,రాతె04గం10

*🍯కుంభం*:బుధ,రాతె05గం51ని

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:భూమి.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం..

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి.

    *🌹 మంగళవారం🌹*

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

*🌺1.అభిజిత్ లగ్నం*:మిథున లగ్నం ప11గం||19ని IIనుండి01గంl|31ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

*🌹3. శ్రాద్దతిథి*: ఫాల్గుణ శుద్ధ  దశమి.

కామెంట్‌లు