నేటి పంచాంగం

 

*✋✋*

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        *☘ శివ స్తుతి☘*

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻11 -03-2021🌻*

  

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻శిశిరఋతువు

🌻మాఘమాసం.

🌻మాసినెల/కుంభమాసం 27వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🟡తిథి*:బహుళ త్రయోదశి 02:39

తదుపరి చతుర్దశి.

*🟡నక్షత్రం*:ధనిష్ఠ రా09:44

తదుపరి

*🟡యోగం*:శివ ఉ 09:22

తదుపరి

*🟡కరణం*: వణిజ ప02:39

తదుపరి విష్టి రా02:47

తదుపరి శకుని.

*🟡వారం* :గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:22:50

🌞సూర్యాస్తమయం 18:20:32

🌞పగటి వ్యవధి 11:57:42

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:01:39

🌙చంద్రాస్తమయం 16:46:16

🌙చంద్రోదయం 29:40:58*

🌞సూర్యుడు:పూర్వభాద్ర

🌙చంద్రుడు:ధనిష్ఠ

      *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

ధనిష్ఠ2పాదం"గీ"ఉ09:20

ధనిష్ఠ3పాదం"గూ "ప03:31

ధనిష్ఠ4పాదం"గే "రా09:44

శతభిషం1పాదంగో"రాతె03:58

*🟡వర్జ్యం*:రాతె05గం20ని లనుండి శుక్రవారం ఉ06గం59ని లవరకు.

 *🟡అమృతకాలం*:-ఉ11గం||26ని IIలనుండి01గం|03ని||ల వరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||23ని IIలనుండి11గంll10ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||08ని IIలనుండి03గం|55ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🍯కుంభం*:రవి,చంద్ర,బుధ,శుక్ర,ఉ06గం38ని

 *🐟మీనం*:ఉ08గం18ని

*🐐మేషం*:ప10గం05ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప12గం06ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప02గం18

*🦀కటకం*:సా04గం30ని

*🦁సింహం*=సా06గం34ని

*🧛‍♀కన్య*:రా08గం36ని

*⚖తులా*:రా10గం43ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా12గం56ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె03గం03ని

*🐊*మకరం*:గురు,శని,రాతె04గం57ని 

*🌻నేత్రం*:0, జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం,తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*: మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం రా09గం44ని లవరకు, తదుపరి మరణయోగం.

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* వృషభలగ్నం ప10గంll05నిllల నుండి12గoll06ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*: మాఘ బహుళ త్రయోదశి.

*🌻4.మహాశివరాత్రి*.

కామెంట్‌లు