నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌼01-03-2021🌼*

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం*

*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు*

*🌼 చాంద్రమానం*:మాఘమాసం.

*🌼సౌరమానం*:కుంభమాసంమాసినెల17తేది.

       *🏐పంచాంగం🏐*

*🌼తిథి*:బహుళ ద్వితీయ ఉ08:35

తదుపరి తృతీయ రాతె 05:45

తదుపరి చవితి.

*🌼నక్షత్రం*: ఉత్తరఫల్గుణి 07:35:50

తదుపరి హస్త రాతె05:30

తదుపరి చిత్త.

*🌼యోగం*:శూలం ప12:53

తదుపరి

*🌼కరణం*:గరజి ఉ08:35

తదుపరి వణిజ రా07:10

తదుపరి విష్టి రాతె 05:45

తదుపరి బవ.

*🌼వారం*: సోమవారము

🌞సూర్యోదయం 06:28:51

🌞సూర్యాస్తమయం 18:19:12

🌞పగటి వ్యవధి 11:50:20

🌞రాత్రి వ్యవధి 12:09:05

🌙చంద్రాస్తమయం 08:01:20

🌙చంద్రోదయం 20:24:37

🌞సూర్యుడు:శతభిష

🌙చంద్రుడు:ఉత్తరఫల్గుణి

నక్షత్ర పాదం

ఉత్తర4పాదం"పీ"ఉ07:35

హస్త1పాదం"పు"ప01:04

హస్త2పాదం"ష"సా06:33

హస్త3పాదం"ణ"రా12:02

హస్త4పాదం"ఠ "రాతె05:30

*🌼వర్జ్యం*:సా06గం07నిలనుండి 07గం38ని లవరకు..

*🌼అమృతకాలం*:రాతె03గం12నిలనుండి 04గం43ని లవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం* :-ప12గం//48ని//లనుండి 01గం//35ని//లవరకు.

తిరిగి03గం//09ని// ల నుండి 03గం//56ని//ల వరకు.

   *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🍯కుంభం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం18ని

*🐟మీనం*:ఉ08గం57ని

*🐐మేషం*:ప10గం44ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప12గం46ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప02గం58

*🦀కటకం*:సా05గం09ని

*🦁సింహం*:చంద్ర,రా07గం13

*🧛‍♀కన్య*=రా09గం15ని

*⚖తులా*:రా11గం22ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా01గం35ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె03గం42ని

*🐊మకరం*:బుధ,గురు,శని,రాతె05గం36ని 

🌻నేత్రం:1జీవం:1.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,పడమర.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:మూఢం.

⭐దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

           *🌼సోమవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు                  రాత్రి

6-7 చంద్ర        6-7 శుక్ర

8-9 గురు        8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర    10-11 గురు

1-2 చంద్ర         1-2 శుక్ర

3-4 గురు         3-4 చంద్ర

- - - - - - -          5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        *🌼విశేషం:🌼*

🌼1.అభిజత్లగ్నం:వృషభలగ్నం ప10గం||44ని IIలనుండి 12గం||46ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి:మాఘ బహుళ తదియ.

        *"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏*

కామెంట్‌లు