🌻🌻

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

      🌳10-02-2021🌳

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.

🌳 ఉత్తరాయణం,హేమంత ఋతువు.

🌳పుష్యమాసం.

🌳మకర,తై నెల 28వతేది.

   🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲

🎾తిథి:బహుళ చతుర్దశి రా01:08,

తదుపరి అమావాస్య.

🎾నక్షత్రం : ఉత్తరాషాఢ ప02:10

తదుపరి శ్రవణం.

🎾యోగం: సిద్ధి ఉ07:00

తదుపరి వ్యతీపాత్.

రాతె05:06,తదుపరి వరీయాన్.

🎾కరణం: విష్టి ప01:34

తదుపరి శకుని రా01:08,

తదుపరి నాగవం.

🎾వారం :బుధవారము.

🌞సూర్యోదయం 06:37:22

🌞సూర్యాస్తమయం 18:14:34

🌞పగటి వ్యవధి 11:37:12

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:22:28

🌙చంద్రాస్తమయం 17:02:34

🌙చంద్రోదయం 30:14:35*

🌞సూర్యుడు:ధనిష్ఠ

🌙చంద్రుడు:ఉత్తరాషాఢ

    ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

ఉ షాఢ1పాదం"జా"ఉ08:15

ఉ షాఢ2పాదం"జీ"ప02:10

శ్రవణం1పాదం"ఖీ"రా08:07

శ్రవణం2పాదం"ఖూ"రా 02:04

🎾వర్జ్యం:సా06గం||08నిIIలనుండి 07గంll44నిIIలవరకు.

🎾అమృతకాలం:ఉ07గం||55నిIIలనుండి 09గంll28నిIIలవరకు..

తిరిగి రాతె03గం||45నిIIలనుండి 05గంll16నిIIలవరకు.

🎾దుర్ముహూర్తం:ప12గం||04నిIIలనుండి 12గంll51నిIIలవరకు.

   🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳

🐊మకరం:రవి,చంద్ర,బుధ,గురు,శుక్ర,శని,ఉ06గం51ని 

🍯కుంభం:ఉ08గం32ని

🐟మీనం:ప10గం12ని

🐐మేషం=కుజ,ప11గం59ని

🐂వృషభం:రాహు,ప02గం00ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: సా04గం12ని

 🦀కటకం:రా06గం24ని

🦁సింహం=రా08గం28ని

🧛‍♀కన్య:రా10గం30ని

⚖తులా:రా12గం37ని

🦂వృశ్చికం:కేతు రాతె02గం50ని

🏹ధనుస్సు:రాతె04గం57ని

🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఆకాశం.

🌻గురుస్థితి:మూఢం 10-02-2021 వరకు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:అమృతయోగం ప02గం10ని లవరకు, తదుపరి సిద్ధయోగం.

   🌳🌴బుధవారం🌴🌳

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు                   రాత్రి

7-8 చంద్ర             7-8 శుక్ర

9-10 గురు      9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర            11-12గురు 

2-3 చంద్ర            2-3 శుక్ర

4 -5 గురు           4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం:      మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య -  రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:మేష లగ్నం ప10గం||12ని॥ నుండి 11గం|l59నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:పుష్య బహుళ  చతుర్దశి.

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు