నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

     *🌹23-02-2021🌹*

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ *శార్వరి*

*🌹ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు .*

*మాఘమాసం/కుంభమాసం*/మాసి నెల11వతేది.

*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

*🌹తిథి*:శుద్ధ ఏకాదశి సా06:04

తదుపరి ద్వాదశి.

*🌹నక్షత్రం* :ఆరుద్ర ప12:29

తదుపరి పునర్వసు.

*🌹యోగం*: ఆయుష్మాన్ రాతె04:33

తదుపరి సౌభాగ్యం.

*🌹కరణం*: విష్టి సా06:04

తదుపరి బవ రాతె06:11

తదుపరి బాలువ.

*🌹వారం*:మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:32:02

🌞సూర్యాస్తమయం 18:18:05

🌞పగటి వ్యవధి 11:46:02

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:13:27

🌙చంద్రోదయం 14:40:00

🌙చంద్రాస్తమయం 27:59:21*

🌞సూర్యుడు:శతభిషం

🌙చంద్రుడు:ఆరుద్ర

నక్షత్ర పాదం

ఆరుద్ర4పాదం"ఛ"ప12:29

పునర్వసు1పాదం"కె "సా06:45

పునర్వసు2పాదం"కో"రా12:58

*🌹వర్జ్యం*:-రాతె10గం||45ని IIలనుండి 12గం||25నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:ఉ08గం||49ని IIలనుండి10గం||30నిIIల వరకు..

*🌹దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గం||56ని IIలనుండి 09గం||43నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||12ని IIలనుండి12గం||01నిIIల వరకు.

   *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🍯కుంభం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం41ని

*🐟మీనం*:,ప09గం20ని

*🐐మేషం*:ప11గం08ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప01గం09ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:చంద్ర,ప03గం21

*🦀కటకం*:సా05గం32ని

*🦁సింహం*:రా07గం36ని

*🧛‍♀కన్య*:రా09గం39ని

*⚖తులా*:రా11గం46ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా01గం58ని

 *🏹ధనుస్సు*:రాతె04గం06ని

*🐊మకరం*:బుధ,గురు,శని,రాతె06గం00ని 

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం..

*⭐ దినస్థితి*:మరణయోగం తదుపరి సిద్ధయోగం .

    *🌹 మంగళవారం🌹*

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

*🌺1.అభిజిత్ లగ్నం*:వృషభ లగ్నం ప11గం||08ని IIనుండి01గంl|09ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

*🌹3. శ్రాద్దతిథి*: మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి.

కామెంట్‌లు