నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

*🌼15-02-2021🌼*

________________ 

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం*

*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు*

*🌼 చాంద్రమానం*:మాఘమాసం.

*🌼సౌరమానం*:కుంభమాసంమాసినెల03తేది.

       *🏐పంచాంగం🏐*

*🌼తిథి*:శుద్ధ చతుర్ధి రాతె03:36

తదుపరి పంచమి.

*🌼నక్షత్రం*: ఉత్తరాభాద్ర సా06:27

తదుపరి రేవతి.

*🌼యోగం*:సాధ్యం రా 01:16

తదుపరి శుభం.

*🌼కరణం* :వణిజ 14:43:06

తదుపరి విష్టి రాతె03:36

తదుపరి బవ.

*🌼వారం*: సోమవారము.

🌞సూర్యోదయం 06:35:36

🌞సూర్యాస్తమయం 18:16:07

🌞పగటి వ్యవధి 11:40:30

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:19:05

🌙చంద్రోదయం 09:01:39

🌙చంద్రాస్తమయం 21:21:05

🌞సూర్యుడు:ధనిష్ఠ.

🌙చంద్రుడు: ఉత్తరాభాద్ర

    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

ఉభాద్ర3పాదం"ఝ"ప11:55

ఉభాద్ర4పాదం"త్ర"సా06:27

రేవతి1పాదం"దే"రా01:01

*🌼వర్జ్యం*:లేదు.

*🌼అమృతకాలం*:ప01గం04నిలనుండి 02గం47ని లవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం* :-ప12గం//50ని//లనుండి 01గం//36ని//లవరకు.

తిరిగి03గం//08ని// ల నుండి 03గం//55ని//ల వరకు.

   *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🍯కుంభం*:రవి,చంద్ర,ఉ08గం13ని

*🐟మీనం*:ప09గం52ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప11గం39ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప01గం41ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప03గం53

*🦀కటకం*:సా06గం04ని

*🦁సింహం*:రా08గం08

*🧛‍♀కన్య*=రా10గం10ని

*⚖తులా*:రా12గం18ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె02గం30ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె04గం38ని

*🐊మకరం*:బుధ,గురు,శుక్ర,శని,రాతె06గం31ని 

🌻నేత్రం:0జీవం:1/2.

🌻యోగిని:దక్షిణం,పడమర.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐దినస్థితి: సిద్ధయోగం పూర్తి.

           *🌼సోమవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు                  రాత్రి

6-7 చంద్ర        6-7 శుక్ర

8-9 గురు        8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర    10-11 గురు

1-2 చంద్ర         1-2 శుక్ర

3-4 గురు         3-4 చంద్ర

- - - - - - -          5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        *🌼విశేషం:🌼*

🌼1.అభిజత్లగ్నం:వృషభలగ్నం ప11గం||39ని IIలనుండి 01గం||41ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి:మాఘ శుద్ధ చవితి.

        *"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏*

కామెంట్‌లు