నేటి పంచాంగం

 

*✋✋*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻04 -02-2021🌻*

  దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻హేమంతఋతువు

🌻పుష్యమాసం.

🌻తైనెల/మకరమాసం 22వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🟡తిథి*: బహుళ సప్తమి ప12:06,

తదుపరి అష్టమి.

*🟡నక్షత్రం*:స్వాతి రా07:44,

తదుపరి విశాఖ.

*🟡యోగం* :గండం రా10:06,

తదుపరి వృద్ధి.

*🟡కరణం*: బవ ప12:06,

తదుపరి బాలువ రా11:06,

తదుపరి కౌలువ.

*🟡వారం*:గురువారము.

*🌞సూర్యోదయం* 06:38:57

*🌞సూర్యాస్తమయం* 18:12:24

*🌞పగటి వ్యవధి* 11:33:27

*🌚రాత్రి వ్యవధి* 12:26:19

*🌙చంద్రాస్తమయం* 11:33:57

*🌙చంద్రోదయం* 24:25:48*

*🌞సూర్యుడు*: శ్రవణం

*🌙చంద్రుడు*: స్వాతి

      *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

స్వాతి2పాదం"రేఉ"08:24

స్వాతి3పాదం"రో"ప02:04

స్వాతి4పాదం"తా"రా07:44

విశాఖ1పాదం"తీ "రా01:24

🟡వర్జ్యం:రా02గం||51ని IIలనుండి04గంll20ని||ల వరకు.

 🟡అమృతకాలం:-ప01గం||28ని IIలనుండి02గం|55ని||ల వరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||32ని IIలనుండి11గంll18ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||07ని IIలనుండి03గం|52ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🐊*మకరం*:రవి,గురు,శుక్ర,శని,ఉ07గం15ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,ఉ08గం56ని

 *🐟మీనం*:ప10గం35ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప12గం23ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప02గం24ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: సా04గం36

*🦀కటకం*:రా06గం47ని

*🦁సింహం*=రా08గం51ని

*🧛‍♀కన్య*:రా10గం54ని

*⚖తులా*:చంద్ర,రా01గం01ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె03గం13ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె05గం21ని

*🌻నేత్రం*:2, జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం.

*🌻గురుస్థితి*:మూఢం 10-02-2021 వరకు.

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు

*⭐ దినస్థితి*:అమృతయోగం  రా07గం44ని లవరకు, తదుపరి సిద్ధయోగం.

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* మేషలగ్నం ప10గంll35నిllల నుండి12గoll23ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*:పుష్య బహుళ అష్టమి.

కామెంట్‌లు