జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వోగి మరియు రాష్ట్ర అవోపా ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ పోలా శ్రీధర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తెలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు