వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు

తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక సంస్థ చైర్మన్, ఐ.వి.ఎఫ్ అధ్యక్షులు శ్రీ ఉప్పల శ్రీనివాస్ గుప్త దంపతులకు వివాహ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

కామెంట్‌లు