నేటి పంచాంగం 

🌻🌻
     *🌹21-02-2021🌹*
        *🌹సూర్య ప్రార్థన🌹*
శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl
సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll
తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl
సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం
*🌹స్వస్తి శార్వరినామ* సం||
*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు.*
 *🛑చాంద్రమానం:మాఘమాసం.*
*🛑సౌరమానం:కుంభమాసం/మాసి నెల09.*
     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹*
*🛑తిథి*:శుద్ధ నవమి ప03:41
తదుపరి దశమి.
*🛑నక్షత్రం* :రోహిణి ఉ08:42
తదుపరి మృగశిర.
*🛑యోగం*:విష్కంభం రాతె05:32
తదుపరి ప్రీతి.
*🛑కరణం*: కౌలువ ప03:41
తదుపరి తైతుల రాతె04:33
తదుపరి గరజి.
*🛑వారం* :ఆదివారము.
🌞సూర్యోదయం 06:33:00
🌞సూర్యాస్తమయం 18:17:38
🌞పగటి వ్యవధి 11:44:38
🌚రాత్రి వ్యవధి 12:14:53
🌙చంద్రోదయం 12:57:13
🌙చంద్రాస్తమయం 26:12:08*
🌞సూర్యుడు: శతభిషం
🌙చంద్రుడు:రోహిణి
   *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*
రోహిణి4పాదం"వు"ఉ08:42
మృగశిర1పాదం"వే"ప03:19
మృగశిర2పాదం"వో "రా09:54
మృగశిర3పాదం"కా"రాతె04:26
*🌹వర్జ్యం*:ప12గం||29నిIIల నుండి 02గం||14నిIIల వరకు.
*🌹అమృతకాలం*:రా10గం||56నిIIల నుండి 12గం|40నిIIల వరకు..
*🌹దుర్ముహూర్తం*:సా04గం||42నిIIల నుండి 05గం||29నిIIల వరకు.
     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*
*🍯కుంభం*:రవి,,ఉ07గం49ని
*🐟మీనం*:ప09గం28ని
*🐐మేషం*:కుజ,ప11గం16ని
*🐂వృషభం*:చంద్రరాహు,ప01గం17ని
*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప03గం29
*🦀కటకం*:సా05గం40ని
*🦁సింహం*:రా07గం44ని
*🧛‍♀కన్య*:రా09గం47ని
*⚖తులా*:రా11గం54ని
*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా02గం06ని 
*🏹ధనుస్సు*:రాతె04గం14ని
*🐊మకరం*::బుధగురు,శుక్ర,శని,రాతె06గం08ని 
*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.
*🌻యోగిని*:ఆకాశం.
*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.
*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.
*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి
   *🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹*
🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,
🌹యమగండం:మ12గం||ల
 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,
🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.
🌹వారశూల:పడమరదోషం
(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.
         🌹హోరాచక్రం🌹
పగలు                      రాత్రి
7-8 శుక్ర                 6-7గురు
9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర
11-12గురు           11-12చంద్ర
2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,
4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర
6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు
7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ
8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య
9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర
🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ
⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర
12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర
1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ
2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర
3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని
4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు
5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ
🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.
          *🌹విశేషం*
🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:వృషభ లగ్నం ప11గం||16॥నుండి01గం||17నిII వరకు .
 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.
🌹3. శ్రాద్దతిథి:శూన్య తిథి.
కామెంట్‌లు