నేటి పంచాంగం


 *🌻🌻*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

         *20- 02- 2021*

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

*🌌సంవత్సరం* : -శార్వరినామ సం||

*🌌ఉత్తరాయణం,శిశిర ఋతువు*..

*చాంద్రమానం*:మాఘమాసం,

*సౌరమానం*:కుంభమాసం,మాసి నెల08.

   *🌌🌌పంచాంగం🌌🌌*

*🔵తిథి*:శుద్ధ అష్టమి ప01:31

తదుపరి నవమి.

*🔵నక్షత్రం*:రోహిణి పూర్తి.

*🔵యోగం*:వైధృతి రాతె05:13

తదుపరి విష్కంభం.

*🔵కరణం*: బవ ప01:31

తదుపరి బాలవ రా02:40

తదుపరి కౌలువ.

*🔵వారం*: శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:33:28

🌞సూర్యాస్తమయం 18:17:25

🌞పగటి వ్యవధి 11:43:56

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:15:35

🌙చంద్రోదయం 12:11:45

🌙చంద్రాస్తమయం 25:19:47*

🌞సూర్యుడు:శతభిషం

చంద్రుడు:రోహిణి

   *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

రోహిణి1పాదం"ఒ"ప12:40

రోహిణి2పాదం"వా"రా07:22

రోహిణి3పాదం"వీ"రా02:03

*🔵వర్జ్యం*:రా09గం36ని నుండి11గం21ని వరకు.

*🔵అమృతకాలం*:రాతె02గం53ని నుండి04గం38ని వరకు.

*🔵దుర్ముహూర్తం*:ఉ06గం38ని నుండి08గం10ని వరకు.

  *🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌*

*🍯కుంభం*:రవి,ఉ07గం53ని

*🐟మీనం*:ప09గం32ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప11గం19ని

*🐂వృషభం*=చంద్ర,రాహు,ప01గం21ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప03గం33ని

*🦀కటకం*:సా05గం44ని

*🦁సింహం*=రా07గం48ని

*🧛‍♀కన్య*=రా09గం51ని

*⚖తుల*:రా11గం58ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె02గం10ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె04గం18ని

*🐊మకరం*:బుధ,గురు,శుక్ర,శని,రాతె06గం11ని 

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం,తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

⭐ దినస్థితి*:అమృతయోగం పూర్తి.

       *🌌శనివారం🌌*

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         *🌌హారాచక్రం🌌*

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు              రాత్రి

7-8 గురు          7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర       9-10గురు

12-1 చంద్ర       12-1శుక్ర

2-3 గురు         2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర           4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:

వృషభలగ్నం 11గంl19ని॥నుండి 01గం||21నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం  చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3 శ్రాద్ద తిథి:మాఘ శుద్ధ నవమి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు