నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

     *🌹16-02-2021🌹*

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ *శార్వరి*

*🌹ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు .*

*మాఘమాసం/కుంభమాసం*/మాసి నెల04వతేది.

*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

*🛑తిథి*: పంచమి 05:45

తదుపరి షష్ఠి.

*🛑నక్షత్రం*: రేవతి రా08:55

తదుపరి అశ్విని.

*🛑యోగం*: శుభం రా01:47

తదుపరి శుక్లం.

*🛑కరణం*: బవ సా04:37

తదుపరి బాలువ రాతె05:45 

తదుపరి కౌలువ.

*🛑వారం* :మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:35:12

🌞సూర్యాస్తమయం 18:16:23

🌞పగటి వ్యవధి 11:41:11

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:18:24

🌙చంద్రోదయం 09:37:49

🌙చంద్రాస్తమయం 22:07:15

🌞సూర్యుడు: ధనిష్ఠ

🌙చంద్రుడు రేవతి

   *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

రేవతి2పాదం"దో "ఉ07:37

రేవతి3పాదం"చ"ప02:15

రేవతి4పాదం"చీ"రా08:55

అశ్వని1పాదం"చు"రాతె03:36

*🌹వర్జ్యం*:-ఉ07గం||19ని IIలనుండి 09గం||04నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:సా05గం||47ని IIలనుండి07గం||32నిIIల వరకు..

*🌹దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గం||58ని IIలనుండి 09గం||45నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||12ని IIలనుండి12గం||02నిIIల వరకు.

   *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🍯కుంభం*:రవి,ప08గం09ని

*🐟మీనం*:చంద్ర,ప09గం48ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప11గం35ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప01గం37ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప03గం49

*🦀కటకం*:సా06గం00ని

*🦁సింహం*:రా08గం04ని

*🧛‍♀కన్య*:రా10గం06ని

*⚖తులా*:రా12గం14ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె02గం26ని

 *🏹ధనుస్సు*:రాతె04గం34ని

*🐊మకరం*:బుధ,గురు,శుక్ర,శని,రాతె06గం27ని 

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు.

*⭐ దినస్థితి*: సిద్ధయోగం పూర్తి .

    *🌹 మంగళవారం🌹*

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

*🌺1.అభిజిత్ లగ్నం*:వృషభ లగ్నం ప11గం||35ని IIనుండి01గంl|37ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

*🌹3. శ్రాద్దతిథి*: మాఘ శుద్ధ షష్ఠి.

కామెంట్‌లు